Doğal Taş : Yer kabuğunda bulunan, değişik kökenlere tabi her türden kayaç için kullanılan genel bir terimdir. Endüstriyel ya da ticari anlamdaki doğal taş tanımı ise; yasal izin ile üretimi yapılan, işlemden geçirilerek boyutlandırılan kayaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin bir kireçtaşı ocağından elde edilen taşlar, çimento ve kireç üretiminde hammadde olarak belirli işlemlerden geçirilerek kullanıldığı gibi, temel taşı olarak veya yontularak, kırılıp elenerek, kaplama taşı olarak da, boyutlandırılmış bloklardan kesilip parlatılarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle  ‘doğal taş’ kullanım yerine ve amacına göre değişik işlevleri kapsayan genel bir kavram niteliğindedir.

Kayseri çevresinde Erciyes dağının volkanik ürünleri olarak bol miktarda doğal taş tanımı içinde tüf taşı, bazalt ve bazalt kayrağı bulunur. Kayseri taşı terimi bunların hepsini ifade etse de, genelde ilk akla gelen Kayseri’de bulunan tüf taşıdır.

‘’Kayseri Taşı’’ koyu gri-siyah arasında değişen renklere sahip, bazalt su emme, paslanma, dona, darbelere ve sürtünmelere karşı çok dayanıklıdır. Renk değiştirmez ve aşırı derecede camsı niteliği yoktur. Bu nedenle de uzun süre yapıda leke ve kılcal çatlaklar oluşmaz. Asitlere karşı dayanıklıdır. Bu özelliklerinden dolayı Kayseri ve civar illerde camiler, tarihi konaklar, kiliseler, Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma eserlerde yoğun olarak Kayseri taşı kullanıldığı görülmüştür.

Fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı yüksek dayanımı olan Kayseri taşı ürünleri, doğada yaygın olarak bulunan bir volkanik kayaç grubunu teşkil ettiği, çok sert, yoğun ve mukavemeti yüksek bir kayaç olduğu için günümüzde de yapıların düşey yüzeylerinde, (iç ve dış) taban döşemelerinde, merdiven basamaklarında, yol ve kaldırım döşemesi, bordür taşı,  duvar taşı, duvar ve dayanma yapısı malzemesi, çatı örtüsü, kıyı tahkimatı, dalga kıran, baraj inşaatı gibi kaplama ve taşıyıcı  eleman olarak kullanılmasının yanı sıra endüstride de farklı kullanım ve uygulama alanları bulmaktadır.

Kayseri doğal taşlarının kullanıma sunulması için yerinde kesme, doğal süreksizliklerden yararlanma ve patlayıcı madde kullanımı yoluyla ocak üretimi yapılmaktadır

Karayel Taş Ocağı İşletmesi üretmiş olduğu Kayseri Taşı çeşitlerini bütün Türkiye'ye pazarlamaktadır.

Taşlarımız tarihi eser onarımları, yapı ve dekorasyon malzemesi, yapı taşı, duvar taşı, restorasyon, park, bahçe, peyzaj, zemin, duvar, villa yapımında ve istinat duvarlarında kullanılmaktadır.

 Kayseri Doğal Taş

Kayseri Taş Ocakları


-- Bizden Haberler --

Kayseri Taşı   Yapı Taşı   Duvar Taşı   Kasyeri Duvar Taşı   Kayseri Villa İçin Duvar Taşı   Karayel Kayseri Taşı İşletmesi   Kayseri Dekoratif Yapı Taşı   Kayseri Duvar Taşı Üretimi   Kayseri Taş Ocakları   Kayseri Yapı Taşı Fiyatları   Kayseri Taşı İşleme ve Taşıma Firması   Kayseri Maden ve Taş Ocağı Şirketleri   Kayseri Duvar Taşı Üreticileri   Örme Kayseri Taşı Duvar Yapısı   Kayseri Yapı Taşı İmalat Ocağı   Dekoratif Duvar Taşı Satışı   Kayseri Taş Ocağı İşletmecileri   Duvar m2 Kaplama Taşı Fiyatları   Kayseri Avantajlı Yapı Kilit Taşı   Yapı Parke Taşı Çeşitleri   Kayseri Duvar Küp Taşı Ocağı   Kayseri Çeşme Onarım Taşı   Kayseri Duvar Örme Taşı   Yapı Taşı Çıkarılan Ocaklar   İşlenmemiş Kayseri Yapı Peyzaj Taşı Fiyatı   Doğal Yapı Malzemesi Olan Taşlar   Kayseri Yapı Andezit Taşı Çıkarılması   Duvar Koruma Taşı Seçenekleri   Yapı Temel Taşı Satışı   Yığma Duvar Taşı Fiyatları   Kayseri Yapı Duvar Taşı Ocakları   Parça Yapı Taşı Nakliyesi   Duvar Taşı Panelleri   Kayseri Mekan Taşı Modelleri   Yapı Uyumlu Kayseri Duvar Kültür Taşı   Renkli Kayseri Parke Taşları   Tarihi Eser Duvar Onarım Taşı   Yapı İnşaat Taşı İşçiliği   Kayseri Doğal Taşı Çıkarma Ocağı   Yapı Diyabaz Taşı Kullanımı   Granit Duvar Plak Taşı Renkleri   Modern Duvar Köşe Taşı   Tarihi Yapı Restorasyon Taşı   Kayseri Konumunda Taş Ocağı Karayel   Türkiye Yapı Taşı Üreticileri   Duvar Kaplama Taşı Çıkarılması   Yapı Tasarım Taşı Fiyatları   İç Duvar İçin Kesim Taşı Modelleri   Bina Yapı Oluk Taşı   Duvar İçin Kayseri Taşı Satışı   Yapılarda Duvar Dolgu Taşı Seçenekleri   Dış Cephe Yapı Kullanım Taşı   Mermer Görünümlü Duvar Döşeme Taşı   Yapı Hafriyat Taşı İmalatı   Kırma Duvar Taşı Ölçüleri   Doğal Duvar Yapım Taşları   Ev Duvarı Yapı Taşı Fiyatları   Bazalt Duvar Taşı Üretimi   Bahçe Duvar Yapım Taşı   Duvar Kırma Blok Taşı Satışı   Yapı Bordür Taşı Fiyatları   Duvar Kesme Yapı Taşı Çeşitleri   Ev İçi Duvar Taşı Seçimi   Özellikli Yapı Mimari Taşlar   Geçmeli Duvar Taşı   Dökme Yapı Taşı Ton Fiyatı   Farklı Duvar Taşı Üretimi   Uzun Ömürlü Duvar Yapım Taşı Satışı   Duvar Yapı Bağlantı Taşı