Doğal Taş : Yer kabuğunda bulunan, değişik kökenlere tabi her türden kayaç için kullanılan genel bir terimdir. Endüstriyel ya da ticari anlamdaki doğal taş tanımı ise; yasal izin ile üretimi yapılan, işlemden geçirilerek boyutlandırılan kayaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin bir kireçtaşı ocağından elde edilen taşlar, çimento ve kireç üretiminde hammadde olarak belirli işlemlerden geçirilerek kullanıldığı gibi, temel taşı olarak veya yontularak, kırılıp elenerek, kaplama taşı olarak da, boyutlandırılmış bloklardan kesilip parlatılarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle  ‘doğal taş’ kullanım yerine ve amacına göre değişik işlevleri kapsayan genel bir kavram niteliğindedir.

Kayseri çevresinde Erciyes dağının volkanik ürünleri olarak bol miktarda doğal taş tanımı içinde tüf taşı, bazalt ve bazalt kayrağı bulunur. Kayseri taşı terimi bunların hepsini ifade etse de, genelde ilk akla gelen Kayseri’de bulunan tüf taşıdır.

‘’Kayseri Taşı’’ koyu gri-siyah arasında değişen renklere sahip, bazalt su emme, paslanma, dona, darbelere ve sürtünmelere karşı çok dayanıklıdır. Renk değiştirmez ve aşırı derecede camsı niteliği yoktur. Bu nedenle de uzun süre yapıda leke ve kılcal çatlaklar oluşmaz. Asitlere karşı dayanıklıdır. Bu özelliklerinden dolayı Kayseri ve civar illerde camiler, tarihi konaklar, kiliseler, Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma eserlerde yoğun olarak Kayseri taşı kullanıldığı görülmüştür.

Fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı yüksek dayanımı olan Kayseri taşı ürünleri, doğada yaygın olarak bulunan bir volkanik kayaç grubunu teşkil ettiği, çok sert, yoğun ve mukavemeti yüksek bir kayaç olduğu için günümüzde de yapıların düşey yüzeylerinde, (iç ve dış) taban döşemelerinde, merdiven basamaklarında, yol ve kaldırım döşemesi, bordür taşı,  duvar taşı, duvar ve dayanma yapısı malzemesi, çatı örtüsü, kıyı tahkimatı, dalga kıran, baraj inşaatı gibi kaplama ve taşıyıcı  eleman olarak kullanılmasının yanı sıra endüstride de farklı kullanım ve uygulama alanları bulmaktadır.

Kayseri doğal taşlarının kullanıma sunulması için yerinde kesme, doğal süreksizliklerden yararlanma ve patlayıcı madde kullanımı yoluyla ocak üretimi yapılmaktadır

Karayel Taş Ocağı İşletmesi üretmiş olduğu Kayseri Taşı çeşitlerini bütün Türkiye'ye pazarlamaktadır.

Taşlarımız tarihi eser onarımları, yapı ve dekorasyon malzemesi, yapı taşı, duvar taşı, restorasyon, park, bahçe, peyzaj, zemin, duvar, villa yapımında ve istinat duvarlarında kullanılmaktadır.

 Kayseri Doğal Taş

Kayseri Taş Ocakları


-- Bizden Haberler --

Kayseri Taşı   Yapı Taşı   Duvar Taşı   Kasyeri Duvar Taşı   Kayseri Villa İçin Duvar Taşı   Karayel Kayseri Taşı İşletmesi   Kayseri Dekoratif Yapı Taşı   Kayseri Duvar Taşı Üretimi   Kayseri Taş Ocakları   Kayseri Yapı Taşı Fiyatları   Kayseri Taşı İşleme ve Taşıma Firması   Kayseri Maden ve Taş Ocağı Şirketleri   Kayseri Duvar Taşı Üreticileri   Örme Kayseri Taşı Duvar Yapısı   Kayseri Yapı Taşı İmalat Ocağı   Dekoratif Duvar Taşı Satışı   Kayseri Taş Ocağı İşletmecileri   Duvar m2 Kaplama Taşı Fiyatları   Kayseri Avantajlı Yapı Kilit Taşı   Yapı Parke Taşı Çeşitleri   Kayseri Duvar Küp Taşı Ocağı   Kayseri Çeşme Onarım Taşı   Kayseri Duvar Örme Taşı   Yapı Taşı Çıkarılan Ocaklar   İşlenmemiş Kayseri Yapı Peyzaj Taşı Fiyatı   Doğal Yapı Malzemesi Olan Taşlar   Kayseri Yapı Andezit Taşı Çıkarılması   Duvar Koruma Taşı Seçenekleri   Yapı Temel Taşı Satışı   Yığma Duvar Taşı Fiyatları   Kayseri Yapı Duvar Taşı Ocakları