Duvar Kesme Yapı Taşı Çeşitleri

Duvar Kesme Yapı Taşı Çeşitleri

Duvar Kesme Yapı Taşı Çeşitleri

yapıların döşeme bölmelerinde kullanılan kaplama ve çevre düzenleme taşları kayseri doğal taş çeşitlerinden üretilen duvar kesme yapı taşı çeşitleri kullanım öncesi yüzeylerinin parlatılarak pürüzsüz ve doğal renklerinin daha belirgin olması sağlanarak duvar parke ve yapıların daha birçok alanında kullanıabilmektedir.

Kesim işleminden geçmiş taşlar zaman içinde insan barınma ihtyacını karşılayan barınaklarda yapı alanlarının duvar örmelerinde kullanılarak topraktan yapılan kerpiç ve ahşap duvarların yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Tarihi yapılan incelendiğinde arkeolojik kazılarda açığa çıkan insanoğlunun inşaa ettiği binaların temel zemin ve duvarlarında kullanılan yapı malzemeleri de önce ahşap ardından toprak karışımı kil ve  tuğla gibi kesme üretm taşlar ardından da madenciliğin insan hayatında gelişmesi ile doğal kaynaklardan koparılan kesme taşlar patlatma ve birçok değişik yöntemile küçültülrek istenilen ebatlara ulaştırılarak yapı taşı gurubundan kulanılmaya başlayarak duvar taşı ve yol asfalt taşı çeşme taşı ve mezar duvar taşları, kervansaray, han ve ibadethane ollarak kullanılan cami kilise sinagog yapımında kullanılmaya başlanarak taş ocağ işletmecliği de hız kazanmıştır.

Kayseri yöresine ait antik yapılarda kullanılan taşların özellikleri incelendiğinde dayanma yapısı ve işlenme kolaylığı nedeni ile nevşehir taşı ankata taşı, antalya taşı gibi diğer bölge ve yerelere ait kayaç taşlardan daha çok kullanıldığuı görülmektedir. Karayel Taş Ocağı tüf taşlardan patlatma yöntemi ile doğal ortamından çıkardığı taşları yapı ve duvar örme taşı olarakkullanıma hazırlayarak yapı taşı sektörüne kazandırmaktadır.